Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 14878
Ime enote: Škofja Loka - Pokopališče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pokopališče, pokopališka kapela, nagrobnik, Gospodovo vstajenje
Tekstualni opis enote:
Pokopališče z več kulturnozgodovinsko pomembnimi nagrobniki in pokopališko kapelo Gospodovega vstajenja (stavbenik J. K. Molinaro, 1895). Urejeno je bilo leta 1892.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1892, 1895
Avtor(ji): 
Janez Krstnik Molinaro (arhitekt; 1895)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKOFJA LOKA
Občina: ŠKOFJA LOKA
Lokacija:
Pokopališče leži med Partizansko cesto in šolskim igriščem Gimnazije Boris Ziherl, na levem bregu Selščice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine