Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 14883
Ime enote: Stari Kot - Kapela
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapela
Tekstualni opis enote:
Kapela kvadratnega tlorisa z dvokapno zatrepno pločevinasto streho. Vhodni del poudarjen s pilastroma, ločnim portalom in vrati. Prva polovica 20. stoletja.
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARI KOT
Občina: LOŠKI POTOK
Lokacija:
Kapela stoji ob cesti v zahodnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine