Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 14889
Ime enote: Javor - Grobišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gomilno grobišče, plano grobišče
Tekstualni opis enote:
V plano starejše železnodobno grobišče so vkopani tudi antični plani grobovi. V gozdu leži prazgodovinsko gomilno grobišče. Grobišča so le deloma raziskana.
Datacija enote: 
starejša železna doba, rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAVOR
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine