Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 14916
Ime enote: Hotedršica - Zemljanka pri hiši Hotedršica 88
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
klet
Tekstualni opis enote:
S treh strani v pobočje vkopana klet ali kašča za shranjevanje poljskih pridelkov, zidana iz kamna. Razen vhodne strani pokrita z zemljo in travno rušo. Nad vhodom je letnica 1905.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1905
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Zemljanka stoji severno od hiše Hotedršica 88.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi zemljanke v Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 20/2007-962
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7.3.2007 -
 
©Register kulturne dediščine