Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 14946
Ime enote: Vrh sv. Treh Kraljev - Domačija Vrh 4
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, vrhhlevna hiša, toplar
Tekstualni opis enote:
Domačija: vrhhlevna hiša z dvoosno strešno frčado nad glavnim vhodom. Streha je simetrična, dvokapna, krita z opeko. Kozolec toplar z zidanimi stebri. Začetek 20. stoletja.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH SV. TREH KRALJEV
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Vrh sv. Treh Kraljev 4. Domačija leži pod cesto, ki vodi do Vrha Sv. Treh Kraljev, vzhodno od cerkve Sv. Treh kraljev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine