Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 14947
Ime enote: Vrh sv. Treh Kraljev - Domačija Vrh 6
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, hlev
Tekstualni opis enote:
Domačija: vrhkletna hiša z letnico 1862 na lesenem portalu, lesene vratnice s figuralnimi motivi ter ob breg delno zidan hlev z enojnim kozolcem v podaljšku.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1862
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH SV. TREH KRALJEV
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Vrh Sv. Treh Kraljev 6. Domačija leži ob cesti, vzhodno od cerkve Sv. Treh kraljev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine