Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 14981
Ime enote: Novi Lazi - Pokopališče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pokopališče, nagrobnik
Tekstualni opis enote:
Opuščeno pokopališče z le nekaj ohranjenimi nemškimi in slovenskimi nagrobniki iz 19. in 20. stol. je nastalo po letu 1824 na robu vasi. Najstarejši nagrobnik iz 1890.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVI LAZI
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
Pokopališče leži jugozahodno od naselja ob odcepu ceste skozi vas z magistralne ceste Kočevje - Brod na Kolpi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine