Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15
Ime enote: Bistra - Samostan Bistra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
samostan, park, mlin, muzej
Tekstualni opis enote:
Kartuzijanski samostan z gotsko zasnovo je opuščen in predelan v tehniški muzej. Ohranjeni so križni hodnik iz 15. stol., stražni stolp in kapela s fragmenti baročne poslikave, mlin, delno pa tudi park.
Datacija enote: 
sredina 13. stol., 1260, 14. stol., 1382, 15. stol., 1402, 16. stol., 17. stol., 1670, 18. stol., 1782, 19. stol., 1826, 20. stol., 1955
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BISTRA
Občina: VRHNIKA
Lokacija:
Bistro sestavljajo poslopja samostana, pozidana ob poti na JZ robu Ljubljanskega Barja in nad izviri Ljubljanice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Samostana Bistra za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3804
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine