Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15076
Ime enote: Ruše - Vodni stolp
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vodni stolp
Tekstualni opis enote:
Značilen nižinski vodni stolp z dvema rezervoarjema na vrhu, ki so del vezane posode vodovoda za vzdrževanje pritiska v ceveh. Stolp je visok 43 metrov in je bil zgrajen za Tovarno dušika Ruše leta 1918.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1918
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RUŠE
Občina: RUŠE
Lokacija:
Vodni stolp stoji v centralnem delu Tovarne dušika Ruše, južno od ruškega kopališča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na območju občine Ruše, Medobčinski uradni vestnik, št. 2/2006-9, 9/2006-154, 24/2006-382
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1/31/2006 -
 
©Register kulturne dediščine