Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15154
Ime enote: Ljubljana - Jedro vasi Gunclje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
obcestna vas
Tekstualni opis enote:
Jedro vasi ima značaj obcestne vasi s prečno postavljenimi hišami in vzporedno stoječimi gospodarskimi poslopji. Vključuje kapelico v križišču in razpelo v gozdu.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Jedro vasi se razteza med kapelico v križišču vasi in razpelom v gozdu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine