Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 152
Ime enote: Gornji Grad - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Mohor in Fortunat
Tekstualni opis enote:
Stolnica, ostanek benediktinskega samostana, prezidana v baroku. Dvorana s kupolo nad križiščem s prečno ladjo ima kvalitetno opremo.
Datacija enote: 
prva četrtina 13. stol., 1209, 17. stol., tretja četrtina 18. stol., 1757-1763, sredina 20. stol., 1970-1997
Avtor(ji): 
Matija Perski (arhitekt; 1757-1763), Jožef Straub (kipar; 1757-1763), Osbald Kitell (kipar; 1527, 1540), Giacomo Brollo (slikar; 1863), Tommaso Fantoni (slikar; 1863)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORNJI GRAD
Občina: GORNJI GRAD
Lokacija:
Sredi naselja Gornji Grad, v Gornji Zadrečki dolini.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje, Ur.l. SRS, št. 27/87-1324, Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 5/2000-44, Ur.l. RS, št. 69/2000-3282, 103/2004-4434, 68/2012-2673
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/18/1987 -
 
©Register kulturne dediščine