Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15273
Ime enote: Jevšček - Del vasi
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vas
Tekstualni opis enote:
Jugozahodni del vasi je grajen na živi skali. Hiše sodijo v beneško - slovenski stavbni tip. Med gručo stavb so tlakovane ozke ulice, ti. gase. Gospodarska poslopja stojijo ločeno. Na zahodnem robu je vodnjak z izvirno vodo, z letnico 1839.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1839, 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JEVŠČEK
Občina: KOBARID
Lokacija:
Del vasi Jevšček leži južno pod Livkom, tik ob slovensko - italijanski meji.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine