Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1533
Ime enote: Zabavlje - Vas
  Fototeka OE Piran: 2009, Eda Benčič Mohar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas
Tekstualni opis enote:
Strnjeno pozidana gručasta vas z domačijami v ravnih nizih. Središče vasi je trg z vodnjakom in murvami. Na robu vasi so ruševine cerkve sv. Lucije z bivšim pokopališčem. Stavbe imajo ohranjene gabarite in arhitekturne detajle 19. stol.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZABAVLJE
Občina: KOPER
Lokacija:
Vas leži na slemenu nad gmajno potoka Denarnika, v bližini ceste med Truškami in Gračiščem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Koper, Uradne objave (Primorske novice), št. 27/87-279, Ur.l. RS, št. 39/2007-2136 (obvezna razlaga)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1.8.1987 -
 
©Register kulturne dediščine