Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15562
Ime enote: Razdrto - Arheološko najdišče Šušec
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, obcestna postaja, cesta
Tekstualni opis enote:
Obcestna postaja (počivališče) iz zgodnje rimske dobe, ki je tvorila sestavni del historične enote Ocra (Strabon). Na najdišču so bili tudi sledovi bronastodobne naselbine. Raziskano (2002) in uničeno ob gradnji hitre ceste.
Datacija enote: 
bronasta doba, zgodnja rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
dokumentarno (arhivsko) varstvo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOZICE
Občina: VIPAVA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine