Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 158
Ime enote: Hrastje pri Šentjerneju - Gracarjev Turn
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, gospodarsko poslopje, vrt
Tekstualni opis enote:
Renesančna utrdba z izstopajočima tacastima stolpoma ob straneh vhodne fasade in z gotskim stolpastim jedrom. Ob gradu so razvaline baročne kašče, manjše gospodarsko poslopje in vrt z začetka 19. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 14. stol., 1308, druga četrtina 15. stol., 1436, 16. stol., prva četrtina 19. stol., sredina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HRASTJE
Občina: ŠENTJERNEJ
Lokacija:
Hrastje 8. Ob robu vasi, na levi strani ceste, ki vodi iz Mokrega Polja v Orehovico.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/16/1992 -
 
©Register kulturne dediščine