Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15901
Ime enote: Kranjska Gora - Osnovna šola
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
šola
Tekstualni opis enote:
Tlorisno in višinsko razgibana stavba šole z elementi tradicionalnega stavbarstva, ki so v razgibanosti volumnov, strešnih naklonih in strukturirani fasadi z lesenimi zvezami. Arhitektka M. Dobravec - Lajovic.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1965-1970
Avtor(ji): 
Majda Dobravec-Lajovic (arhitekt; 1965-1970)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KRANJSKA GORA
Občina: KRANJSKA GORA
Lokacija:
Koroška ulica 12. Šola stoji v severnem delu Kranjske Gore, južno ob opuščeni železniški postaji in trasi Rudolfove železniške proge.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine