Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15918
Ime enote: Naklo - Drevored
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
drevored, lipa, spominsko znamenje
Tekstualni opis enote:
Enostranski obcestni drevored prvotno oseminosemdesetih velikolistnatih lip, zasajenih 1983 v spomin na pokojnega predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, dolg 335 metrov. Na začetku drevoreda je spominski kamen iz pohorskega granita.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 20. stol., 1983
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji; parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NAKLO
Občina: NAKLO
Lokacija:
Drevored je zasajen na desni strani ceste Naklo - Okroglo, med poslopji Živila in Merkur.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine