Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15971
Ime enote: Prapreče pri Žužemberku - Zajčev mlin
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
mlin, hidroelektrarna
Tekstualni opis enote:
V večkrat prezidani in dozidani stavbi so občasno delujoče mlinske naprave: dva para klasičnih mlinskih kamnov in valjčni mlin. Poleg stavbe mlina je elektrarna z radialno francisovo turbino.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., prva četrtina 20. stol., 1923
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PRAPREČE
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Prapreče 20. Mlin stoji na levem bregu reke Krke, ob veliki lehnjakovi pregradi, jugovzhodno pred Vehovčevim mlinom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine