Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 15976
Ime enote: Krajna vas - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas
Tekstualni opis enote:
Vas, sestavljena iz gručastih delov: Gorenji in Baričev Konec ter Bitnje. Stavbni fond je večinoma iz 19. stol. Prevladujejo nadstropne zaprte domačije, krite s korci in skrili, s kalonami in drugimi kamnitimi detajli. Omemba v urbarju za Devin 1494.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., 1494, 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KRAJNA VAS
Občina: SEŽANA
Lokacija:
Vas leži na Krasu, ob lokalni cesti, ki se od ceste Dutovlje - Gorjansko odcepi proti severu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine