Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1602
Ime enote: Ambrus - Cerkev sv. Jerneja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, sv. Jernej
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila zgrajena 1811 in ima poudarjeno s pilastri členjeno vhodno fasado.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1811
Avtor(ji): 
Ignac Prager (arhitekt; 1811)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: AMBRUS
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Cerkev s pokopališčem stoji v osrednjem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine