Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1607
Ime enote: Ajbelj - Cerkev sv. Jerneja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, razvalina, sv. Jernej
Tekstualni opis enote:
Podružnična cerkev sv. Jerneja je nastala v 17. stoletju. Ohranjen je le del kamnite stene prezbiterija. Cerkvene zvonove z letnico 1922 so prestavili h kapeli v vasi.
Datacija enote: 
17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: AJBELJ
Občina: KOSTEL
Lokacija:
Cerkev sv. Jerneja stoji na vzpetini južno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine