Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16095
Ime enote: Brce - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas
Tekstualni opis enote:
Majhna gručasta vas z enonadstropnimi, večinoma stegnjenimi domačijami, grajenimi iz peščenjaka, z ohranjeno tlorisno zasnovo in stavbnimi gabariti. V vasi je cerkev sv. Duha.
Datacija enote: 
19. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BRCE
Občina: ILIRSKA BISTRICA
Lokacija:
Vas leži na slemenu v Brkinih, ob cesti, ki pripelje iz Ilirske Bistrice mimo Zarečja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine