Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1613
Ime enote: Begunje pri Cerknici - Cerkev sv. Jerneja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, pokopališče, sv. Jernej
Tekstualni opis enote:
Cerkev, ki je značilen primer historicistične arhitekture, je bila zgrajena leta 1906 in je opremljena z neoromanskimi oltarji Ivana Vurnika.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1906
Avtor(ji): 
Ivan Vurnik (podobar; ok. 1906)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BEGUNJE PRI CERKNICI
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču južno od jedra vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine