Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 16229
Ime enote: Krško - Stari grad
  Fototeka OE Ljubljana: 2008, Mitja Pergar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, grad
Tekstualni opis enote:
Ruševine gradu Krško, ki so ga pozidali bavarski grofje Bogenski (om. 1189). Dvonadstropno štiritraktno poslopje z utrjenim predgradjem je bilo razrušeno že v 18. stol. Raziskave plazu pod gradom so potrdile poselitev v prazgodovini in rimski dobi.
Datacija enote: 
bakrena doba, rimska doba, 12. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CESTA
Občina: KRŠKO
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine