Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16290
Ime enote: Belo pri sv. Katarini - Hiša Belo 2
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Nadstropna zidana hiša, grajena ob koncu 20. stol, v celoti rekonstruirana iz starejših stavbnih elementov, prinešenih od drugod (portal iz zelenega tufa, okenski okviri, tramovni stropovi…).
Datacija enote: 
zadnja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BELO
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Belo 2. Hiša stoji na vzhodnem robu zaselka, vzhodno od domačije Belo 1.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine