Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16312
Ime enote: Seničica - Most
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kamniti most
Tekstualni opis enote:
Most, zgrajen iz kamnitih blokov leta 1660, se v rahlem loku vzpenja čez potok Babniščico. Obnovljen ob koncu 20. stol.
Datacija enote: 
tretja četrtina 17. stol., 1660, zadnja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SENIČICA
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Most stoji pri gostilni Tome v Seničici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine