Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16324
Ime enote: Topol pri Medvodah - Domačija Topol pri Medvodah 21
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kašča, freska
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljajo nadstropna delno predelana hiša, z letnico nastanka 1847 na portalu in ohranjenimi gotskimi kamnoseškimi elementi, nadstropna zidana kašča s freskami, sušilnica za sadje ter dva enojna kozolca.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1847
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TOPOL PRI MEDVODAH
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Topol pri Medvodah 21. Domačija stoji jugovzhodno pod cerkvijo Sv. Katarine na Topolu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine