Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16325
Ime enote: Topol pri Medvodah - Domačija Topol pri Medvodah 25
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, portal, čebelnjak, razpelo
Tekstualni opis enote:
Ob breg zidana vrhkletna hiša, nekdanja mežnarija, s črnim portalom z letnico 1850, delno zidan hlev s senikom z letnico 1832, zidano gospodarsko poslopje, zidana kašča, lesen čebelnjak ter razpelo.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1832, 1850
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TOPOL PRI MEDVODAH
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Topol pri Medvodah 25. Domačija stoji v Dobjem, vzhodno od cerkve Sv. Katarine na Topolu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine