Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16326
Ime enote: Topol pri Medvodah - Kulturna krajina Katarina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: kulturna krajina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
kulturna krajina, župnišče, lipa
Tekstualni opis enote:
Kulturna krajina s cerkvijo, župniščem, lipo in pokopališčem leži v vzhodnem delu razložene vasi na prisojnih pobočjih. Predstavlja prostorsko dominanto in značilnost krajinske podobe Polhograjskih Dolomitov.
Datacija enote: 
17. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TOPOL PRI MEDVODAH
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Kulturna krajina leži vzhodno od strnjenega dela vasi Topol in zahodno od Medvod, na prisojnih pobočjih dolomitskega Roga in Jetrbenka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine