Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1642
Ime enote: Kupljenik - Cerkev sv. Štefana
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Štefan
Tekstualni opis enote:
V 2. polovici 16. stol. zgrajena cerkev, pozneje barokizirana. Ladja in prezbiterij sta banjasto obokana. Zvonik ima baročno streho. Na zunanjščini in v notranjščini so sledovi poznogotskih fresk.
Datacija enote: 
druga polovica 16. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KUPLJENIK
Občina: BLED
Lokacija:
Orientirana cerkev stoji na pobočju jugozahodno od vasi Kupljenik.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine