Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1651
Ime enote: Zabočevo - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Gotska podeželska cerkev z obzidjem in fragmentarno ohranjeno fresko sv. Krištofa. Ob koncu 16. stoletja prizidan čokat zahodni zvonik. Prezidave notranjosti v 1/2 18. stol. Ambientalni poudarek.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, zadnja četrtina 16. stol., prva polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZABOČEVO
Občina: BOROVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji zahodno pred vasjo Zabočevo, na dvignjenem platoju južno od ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine