Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16649
Ime enote: Ljubljana - Infekcijska klinika ob Japljevi
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
bolnišnica
Tekstualni opis enote:
Monumentalno poslopje, nekdanja Jubilejna ubožnica, zgrajeno v središču Vodmata do 1901 po načrtih M. Fabianija (prvi 1897, drugi 1899). Zgled po ubožnici v Eberferldu.
Datacija enote: 
prelom 19. stol. in 20. stol., 1899-1901
Avtor(ji): 
Maks Fabiani (arhitekt; 1899-1901)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Japljeva ulica 2. Klinika stoji na vzhodnem vogalu med Japljevo in Bohoričevo, severno od Kliničnega centra.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine