Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16713
Ime enote: Ambrus - Kapelica sv. Družine
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Historična kapelica odprtega tipa s konca 19. stoletja. V zatrepu je freska sv. Duha, na stranskih fasadah polkrožna okna. V notranjosti kipi Jezusa, Marije in Jožefa.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: AMBRUS
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Kapelica stoji ob cesti sredi naselja, jugozahodno od cerkve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine