Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 16787
Ime enote: Uj' Tomazs - Klet Lendavske Gorice 355
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vinska klet
Tekstualni opis enote:
Lesena, iz brun grajena vinska klet podolžnega tlorisa, delno ometana z ilom in krita s slamo. Ohranjena je tlorisna razporeditev. Preše ni. Stavba je bila zgrajena leta 1904.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1904
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LENDAVSKE GORICE
Občina: LENDAVA
Lokacija:
Lendavske gorice 355. Klet stoji v južnem delu zaselka Uj Tomazs, desno ob poti v zaselek.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine