Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16974
Ime enote: Hotavlje - Leseni most
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
most
Tekstualni opis enote:
Leseni cestni most je bil zgrajen v sredini 19. stoletja.
Datacija enote: 
sredina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTAVLJE
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Lokacija:
Leseni most vodi čez Poljansko Soro vzhodno pred Hotavljami.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine