Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16983
Ime enote: Hotavlje - Domačija Hotavlje 11
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
stegnjen dom, toplar
Tekstualni opis enote:
Nadstropna zidana hiša z gospodarskim poslopjem pod skupno streho, z letnico 1820 na pravokotnem portalu iz hotaveljskega marmorja in toplar z zidanimi stebri s po dvema oknoma s skrilnato streho.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1820
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTAVLJE
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Lokacija:
Hotavlje 11. Domačija stoji v jugovzhodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine