Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 16984
Ime enote: Hotavlje - Hiša Hotavlje 30
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, črna kuhinja
Tekstualni opis enote:
Pritlična delno zidana hiša. Veža in gospodarski del sta zidana, bivalni del lesen. Ohranjena sta še enostaven polkrožni vhod v vežo in črna kuhinja. Letnica 1813.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1813
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTAVLJE
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Lokacija:
Hotavlje 30. Hiša stoji v vzhodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine