Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 1700
Ime enote: Cerklje ob Krki - Cerkev sv. Marka
  Fototeka OE Novo mesto: 2010, Robert Peskar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Marko
Tekstualni opis enote:
Monumentalna historicistično zasnovana cerkev, zgrajena 1905 na mestu starejše cerkve iz 1611. Je tip dvoranske neobaročne cerkve s polkrožnim prezbiterijem in stranskima kapelama. Z vitraji jo je ob prenovi notranjosti opremil S. Kregar.
Datacija enote: 
prva četrtina 17. stol., 1611, prva četrtina 20. stol., 1905, tretja četrtina 20. stol., 1962-1972
Avtor(ji): 
Anton Bitenc (arhitekt; 1962), Valentin Scagnetti (arhitekt; 1905), Stane Kregar (vitražist; 1964-1972)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CERKLJE OB KRKI
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Cerkev stoji na jugovzhodnem robu vasi Cerklje ob Krki. Orientirana je proti jugu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Marka v Cerkljah ob Krki za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 22/2011-911
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/9/2011 -
 
©Register kulturne dediščine