Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1703
Ime enote: Cerknica - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pokopališka cerkev, pokopališče, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Kapela omenjena ob vizitaciji 1581, cerkev sezidana do 1642. V tlorisu si sledijo zvonik, pravokotna ladja in prezbiterij s triosminskim zaključkom. Sožitje križno rebrastega in banjastega oboka s sosvodnicami. Pokopališče.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 16. stol., 1581, druga četrtina 17. stol., 1642
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CERKNICA
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Cerkev s pokopališčem stoji južno od Cerknice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine