Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1704
Ime enote: Cerknica - Cerkev sv. Roka
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Rok
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila zgrajena med 1630-44 na mestu kužne kapele iz 1578. V tlorisu se zvrstijo zvonik, pravokotna ladja in prezbiterij s triosminskim zaključkom. Oltarna slika sv. Roka je delo A. Cebeja iz 1763.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1630-1644
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CERKNICA
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Cerkev stoji v severnem delu Cerknice, v predelu Kamna Gorica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine