Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17203
Ime enote: Babna Gora pri Polhovem Gradcu - Hiša Babna Gora 18
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična, podolžna, iz kamenja zidana hiša s centralnim vhodom in frčado. Krožno zaključeni portal iz črnega apnenca ima letnico 1843, na fasadi so ohranjeni fragmenti poslikave.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1843
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BABNA GORA
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Babna gora 18. Hiša stoji v zaselku Zibel.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine