Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17205
Ime enote: Brezje pri Dobrovi - Hiša Brezje pri Dobrovi 16
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična, podolžna, v delu podkletena hiša, krita s simetrično dvokapnico, združuje pod skupnim slemenom bivalni in gospodarski del. Centralni vhod z dvorišča, črn portal z letnico 1862.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1862
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREZJE PRI DOBROVI
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Brezje pri Dobrovi 16. Hiša stoji v jedru vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine