Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 17207
Ime enote: Brezje pri Dobrovi - Hiša Brezje pri Dobrovi b.š.
  Fototeka OE Ljubljana: 2013, Andreja Bahar Muršič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična, podolžna hiša, z vhodom v centralni osi in veliko frčado nad njim. Bogat, klasicistično oblikovan portal ima letnico 1866. Fasada je bogato členjena z delilnimi zidci in fabjonom.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1866
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
dokumentarno (arhivsko) varstvo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREZJE PRI DOBROVI
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Brezje pri Dobrovi b.š. (prej Brezje 1). Hiša je stala na jugozahodnem robu strnjenega dela naselja, južno od cerkve sv. Neže.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine