Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17208
Ime enote: Briše pri Polhovem Gradcu - Domačija Briše pri Polhovem Gradcu 13
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija
Tekstualni opis enote:
Domačijo v gruči sestavljajo obnovljena nadstropna hiša z letnico 1860 na polkrožno zaključenem portalu, nadstropno gospodarsko poslopje ter hišna kapelica zaprtega tipa in toplar čez cesto.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol., 1860
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BRIŠE PRI POLHOVEM GRADCU
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Briše pri Polhovem Gradcu 13. Domačija stoji na vstopu v dolino Male vode, jugozahodno od jedra vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine