Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17211
Ime enote: Butajnova - Domačija Butajnova 46
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljajo pritlična hiša z brunastim bivalnim in zidanim gospodarskim delom ter novejša, manjša poslopja: zunanje stranišče, drvarnica, svinjska kuhinja, vrhkletna kašča in kozolec na psa.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUTAJNOVA
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Butajnova 46. Domačija stoji na skrajnem severnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine