Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17212
Ime enote: Črni Vrh - Domačija Črni Vrh 23
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Pritlična, zidana, podkletena hiša z vhodom in podaljšanim zatrepom v centralni osi, ob breg zidano kamnito gospodarsko poslopje z letnico 1863, z lesenimi polnili med zidanimi stebri v gornji etaži ter toplar.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1863
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRNI VRH
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Črni Vrh 23. Samotna domačija stoji ob poti, severno od vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine