Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17213
Ime enote: Črni Vrh - Hiša Črni Vrh 54
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Podolžna, pritlična, podkletena hiša z vhodom v centralni osi in podaljšanim zatrepom nad njim, kamnit portal z letnico 1847. Streha je simetrična dvokapna s frčado, fasade so členjene v ometu, manjša okna s kovanimi mrežami.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1847
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRNI VRH
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Črni Vrh 54. Hiša stoji ob poti, v zahodnem delu Črnega Vrha.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine