Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17215
Ime enote: Črni Vrh - Hiša Črni Vrh 2
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Ob breg zidana podolžna hiša z vhodom v centralni osi, krita z dvokapno streho na čop in betonsko kritino. Fasade so členjene v ometu: pilastri v centralni osi, šivani robovi, delni zidec.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRNI VRH
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Črni Vrh 2. Hiša stoji v zaselku ob glavni cesti, ki vodi iz Polhovega Gradca na Črni Vrh.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine