Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17219
Ime enote: Dolenja vas pri Polhovem Gradcu - Hiša Dolenja vas 6
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stegnjena domačija
Tekstualni opis enote:
Nadstropna, podolžna hiša pod skupnim slemenom združuje bivalni in gospodarski del. Polkrožni portal na vhodu ima letnico 1811. Ob koncu 19. stol. je bila hiša nadzidana in preurejena, fasade so členjene v ometu.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1811, zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLENJA VAS PRI POLH. GRADCU
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu 6. Hiša stoji ob cesti z Babne Gore.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine