Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 17220
Ime enote: Dvor pri Polhovem Gradcu - Vaško jedro
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vaško jedro, gručasta vas, lipa
Tekstualni opis enote:
Jedro gručaste vasi s cerkvama sv. Miklavža in sv. Petra. Slednja predstavlja dominanto vasi in soustvarja središčni del z malim trgom in lipo. Ohranjena historična struktura vasi, hiše so iz druge polovice 19. stol.
Datacija enote: 
16. stol., druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DVOR PRI POLHOVEM GRADCU
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Vas leži na terasi nad dolino Gradaščice, ob poti Dobrova - Polhov Gradec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine